จัดตั้ง กอร.ถปภ. แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

MPW
เมื่อวันพุธที่ 4 พ.ย.58 เวลา 1730 มทบ.11 รับผิดชอบจัดตั้ง กอร.ถปภ. แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ ที่ดินของสำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยมี ผบ.มทบ.11 พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็นผู้ถวายรายงานและรับ - ส่ง เสด็จฯ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ ธรรมปิยะ ประธานแม่บ้าน มทบ.11 เป็นผู้ถวายพวงมาลัยข้อพระกร ซึ่งในการนี้ มทบ.11 ได้จัดกำลังทหาร จาก พัน.ร.มทบ.11 จำนวน 1 ชุด ชป. และจัด จนท.สห. จาก พัน.สห.11 จำนวน 25 นาย ปฏิบัติหน้าที่ ถปภ. บริเวณพื้นที่ประกอบพิธี โดยมี จนท. ชุด EOD สพ.ทบ. สนับสนุนในการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ๐ ของจังหวัดนนทบุรี ร่วมเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดนนทบุรี การปฏิบัติเรียบร้อยสมพระเกียรติ

KKV (1) KKV (2) KKV (3)
KKV (4) KKV (5) KKV (6)
KKV (7) KKV (8) KKV (9)
KKV (10) KKV (11) KKV (13)
  KKV (14)